Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Utformning av energieffektiviseringsmål. Kunskapsunderlag och analys av målkonstruktioner
kortform av titel Utformning av energieffektiviseringsmål
dokumentnummer ER 2016:27
utgivningsår 2016
länk https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5618
ställe 2.1 Det finns många begrepp att hålla reda på, s. 9–10
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Energimyndigheten