Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Digital arbetsmiljö
dokumentnummer Rapport 2015:17
utgivningsår 2015
länk https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/digital_arbetsmiljo-rap-2015-17.pdf
ställe Begrepp och definitioner, s. 14–18
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket
författare Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, Bengt Sandblad, Carl Åborg