Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Programmet för odlad mångfald, POM. Mål och strategi för perioden 2016–2020
kortform av titel Programmet för odlad mångfald, POM
dokumentnummer Rapport 2015:16
utgivningsår 2015
länk http://www2.jordbruksverket.se/download/18.3494dd6714f45f0e5bf8845c/1440069377249/ra15_16.pdf
ställe Definitioner, uttryck, s. 3
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Jordbruksverket
författare Jens Weibull