Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Attitydundersökning. Svenskt vattenbruk och vattenbruksprodukter 2014
kortform av titel Svenskt vattenbruk och vattenbruksprodukter 2014
dokumentnummer Rapport 2015:20
utgivningsår 2015
länk http://www2.jordbruksverket.se/download/18.53cccb5d14fd3cf1a91d66b1/1442470330053/ra15_20.pdf
ställe 1 Inledning, s. 1
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Jordbruksverket
författare Adam Johansson, Malin Skog