Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat
kortform av titel Svenskt yrkesfiske 2020
utgivningsår 2016
utgåvenr ÖVR387
länk http://www2.jordbruksverket.se/download/18.41f741bc1544fb31e2c8b449/1461738128648/ovr387.pdf
ställe Definitioner av viktiga ord som används i denna strategi, s. 8; Ordlista, s. 30
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten