Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riskbedömning av genetiskt modifierade växter och växtprodukter
utgivningsår 2016
utgåvenr 2016:1
länk http://www2.jordbruksverket.se/download/18.3ab987f01559d3c3c9ea2e82/1467353363193/ra16_17.pdf
ställe Ordlista
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Jordbruksverket
författare Staffan Eklöf, Heléne Ström, Kersti Andersson Deharde