Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Försökshandboken
utgivningsår 2009
länk https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/faltforsk/utbildning-och-teknik/forsokshandboken/fh14-terminologi.pdf
ställe 1.4 Terminologi
antal termposter 62
 
utgivare
organisation SLU, Sveriges lantbruksuniversitet