Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Pappershandlingar
överordnad titel Skogsnycklar. Att forska om skog på Landsarkivet
dokumentnummer Rapport 2008:1
utgivningsår 2008
länk http://webbutik.riksarkivet.se/shop/25093/files/PDF/pappershandlingar.pdf
ställe Definitioner, s. 6–8
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Riksarkivet
författare Reine Rydén