Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för processorienterad informationskartläggning
dokumentnummer MSB493
utgivningsår 2012
länk https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26410.pdf
ställe Bilaga A: Förkortningar och vissa begrepp. s. 43
antal termposter 10
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap