Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
dokumentnummer MSB718
utgivningsår 2014
länk https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27425.pdf
ställe Ordlista, s. 82
antal termposter 22
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap