Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen
dokumentnummer MSB629
utgivningsår 2013
länk https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27280.pdf
ställe 1.3.2 Olika typer av utrymmen, s. 11–12
antal termposter 4
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap