Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning – informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster
kortform av titel Vägledning – informationssäkerhet i upphandling
dokumentnummer MSB555
utgivningsår 2013
länk https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26589.pdf
ställe Definitioner , s. 39–41
antal termposter 22
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap