Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014. Sveriges underlag till Helcoms sjätte Titel.kortform Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014
kortform av titel
dokumentnummer Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12
utgivningsår 2016
länk https://www.havochvatten.se/download/18.44ebc86154b1fe664adec74/1464008917803/rapport-2016-12-naringsbelastningen-pa-ostersjon-och-vasterhavet-2014.pdf
ställe Termer och begrepp, s. 16–17
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten
författare Heléne Ejhed, Elin Widén-Nilsson, Johanna Tengdelius Brunell, Julia Hytteborn