Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen
överordnad titel Excerpter ur Rapporter från riksdagen (RFR)
dokumentnummer 2015/16:RFR18
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/24B42258-6038-470F-80C6-F5CE149F401B
ställe 2.2 Digital kompetens – en nyckelkompetens, s. 12–13
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet