Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Forskarskolor för lärare och förskollärare – en uppföljning av fyra statliga satsningar
överordnad titel Excerpter ur Rapporter från riksdagen (RFR)
dokumentnummer 2016/17:RFR4
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/0A911F19-E2F1-4274-85F6-F15D1F84CE58
ställe 1.3 Begreppsdefinitioner, s. 14–15
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet