Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Otillåtna bosättningar
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2016:17
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/A905F91D-B8DA-4AE0-AFFD-CD4EE59FF3B4
bakgrund Här nedan följer definitioner av begrepp som används i denna promemoria. Definitionerna är hämtade från olika författningar på området. Vad gäller begreppen behörighet att förskriva och förskrivning gäller för denna promemoria en något justerad definition i relation till vad som anges i relevanta bestämmelser.
ställe 3.3 Olika typer av otillåtna bosättningar, s. 47–49
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet