Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag rörande distanshandel av alkohodrycker
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2016:33
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/8CB169DA-577E-447E-BF17-C363A3ABDB65
bakgrund Här nedan följer definitioner av begrepp som används i denna promemoria. Definitionerna är hämtade från olika författningar på området. Vad gäller begreppen behörighet att förskriva och förskrivning gäller för denna promemoria en något justerad definition i relation till vad som anges i relevanta bestämmelser.
ställe 4.1 Begrepp och definitioner, s. 15– 18
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Socialdepartementet