Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nationell läkemedelslista
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2016:44
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/D2FFAFFF-FC3B-4262-BB0C-481C7DC26452
bakgrund Här nedan följer definitioner av begrepp som används i denna promemoria. Definitionerna är hämtade från olika författningar på området. Vad gäller begreppen behörighet att förskriva och förskrivning gäller för denna promemoria en något justerad definition i relation till vad som anges i relevanta bestämmelser.
ställe Definitioner av begrepp, s. 279–284
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Socialdepartementet