Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förutsättningar för en säker kraftöverföring
dokumentnummer RIR 2016:28
utgivningsår 2016
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/25263/RiR_2016_28_SAKER_KRAFT_ANPASSAD.pdf
ställe Bilaga 1. Definitioner, s. 62–63
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Riksrevisionen