Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statliga investeringar i allmänna farleder
dokumentnummer RIR 2016:30
utgivningsår
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/25302/RiR_2016_30_FARLEDER_ANPASSAD.pdf
ställe 1.6 Centrala begrepp, s. 12–14
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen