Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Den globala utvecklingen av storskalig öppen och integrerad flextrafik
dokumentnummer TRV 2016:076
utgivningsår 2016
länk https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/15431/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_074_den_globala_utvecklingen_av_storskalig_oppen_och_integrerad_flextrafik.pdf
ställe s. 3, Bakgrund; Sammanfattning och rekommendationer, s. 5
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Trafikverket
författare Yngve Westerlund