Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Effektivisering i statsförvaltningen
dokumentnummer ESV 2016:59
utgivningsår
länk http://www.esv.se/contentassets/a77dcfef3ef8444cbaa2c29dd67ec6d5/2016-59-regeringsuppdrag-effektivisering-i-statsforvaltningen.pdf
ställe 2.1.2 Centrala begrepp i uppdraget, s. 10
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket