Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet
dokumentnummer Ei R2016:15
utgivningsår 2016
länk http://www.energimarknadsinspektionen.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202016/Ei_R2016_15.pdf
ställe 1.3 Definition av efterfrågeflexibilitet, s. 17
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Karin Alvehag, Linda Werther Öhling, Kristina Östman, Elin Broström, Elon Strömbäck, Björn Klasman, Marielle Lahti och Göran Morén