Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering. Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten
kortform av titel Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering
dokumentnummer ET 2016:15
utgivningsår 2016
länk https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5619
ställe Definitioner och begrepp, s. 4–5
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Energimyndigheten