Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för betrodda tjänster i Sverige enligt eIDAS
dokumentnummer PTS-ER-2016:20
utgivningsår 2016
utgåvenr 1
länk https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2016/vagledningen-betrodda-tjanster-i-Sverige-enl-eIDAS-160603.pdf
ställe 2.1.2 Definitioner, s. 9
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen, PTS