Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för kraftigt modifierat vatten. Fastställande av kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft
kortform av titel Vägledning för kraftigt modifierat vatten
utgivningsår 2016
länk https://www.havochvatten.se/download/18.1200000e154e1ecc6e8ef337/1464873793806/vagledning-for-kraftigt-modifierat-vatten.pdf
ställe Definitioner och begrepp, s. 55
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten