Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2016:33
utgivningsår 2016
länk http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2016/fs1633.pdf
ställe 1.2 Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Finansinspektionen