Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Klassificering av nya psykoaktiva substanser
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2016:93
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/727E0A12-A2D8-4806-AC70-5899B3236263
ställe Definitioner, s. 16–20
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Socialdepartementet