Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Forskning och utveckling på försvarsområdet. Betänkande av Försvarsforskningsutredningen
kortform av titel Forskning och utveckling på försvarsområdet
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2016:90
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/03BFDB06-9010-438F-A0DF-4F8C7B020142
ställe 2.3 Definitioner m.m., s. 27–30
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet