Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Nationell samordning och kommunernas ansvar. Delbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
kortform av titel Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2016:92
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/31FC1884-8846-4C69-A076-6FFC003EA496
ställe s. 37–38
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet