Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten. Utvärdering av kvalitet och relevans för de analyspaket som erbjuds av svenska laboratorier
kortform av titel Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten
dokumentnummer HaV-rapport 978
utgivningsår 2016
länk https://www.havochvatten.se/download/18.53aacfc115874884dc959f18/1480428515640/rapport_analyser-av-vaxtskyddsmedel-i-ra-och-dricksvatten.pdf
ställe Begreppsordlista, s. 12–13
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten