Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2016/17:FPM40
utgivningsår 2016
länk http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-och-direktiv-om-mervardesskatt-vid_H406FPM40
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Finansdepartementet