Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll. Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll
kortform av titel Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll
dokumentnummer Dnr 1068-2016
utgivningsår 2016
länk https://www.havochvatten.se/download/18.6d556f3f1575776eb629c2f2/1475158504903/ru-okad-tillganglighet-for-data-fran-vattenanknuten-recipientkontroll.pdf
ställe Begrepp, s. 12–13
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten