Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Engelsk-svensk ordlista
överordnad titel Organisk-kemiska namn – skrivregler
utgivningsår 1979
länk
bakgrund Särtryck ur Kemisk Tidskrift nr 5 1979, sid. 38--41.
antal termposter 109
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen; Svenska Kemistsamfundets nomenklaturutskott
författare Bengt Danielsson