Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Digitalisering av den europeiska industrin
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2016/17:FPM24
utgivningsår 2016
länk http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/digitalisering-av-den-europeiska-industrin_H406FPM24
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet