Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. Att redovisa materiella anläggningstillgångar
kortform av titel Att redovisa materiella anläggningstillgångar
dokumentnummer ESV 2016:49
utgivningsår 2016
länk http://www.esv.se/contentassets/e1dc24665c014e71916433cf1a27e3d2/2016-33-att-redovisa-avsattningar-och-ansvarsforbindelser.pdf
ställe 2.1 Vad är en tillgång?, s. 11
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
författare Maria Bergström, Peter Daniel, Magnus Gunnarsson, Anders Nyström