Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2016:68
utgivningsår 2016
länk http://www.regeringen.se/contentassets/6b5fa309fab945a189d01882d8143118/starkt-konsumentskydd-pa-marknaden-for-hogkostnadskrediter-sou-201668
ställe Begrepp som används i betänkandet, s. 15–18
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet