Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?
dokumentnummer RiR 2016:9
utgivningsår 2016
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/24525/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf
ställe 1.5 Begrepp och förkortningar som används i rapporten, s.18–19
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Riksrevisionen