Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel ABC för boksamlare
utgivningsår 2016
länk http://www.svaf.se/abc.html
antal termposter 175
 
utgivare
organisation Svenska Antikvariatföreningen
författare Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö