Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Information om kapitaltäckning och riskhantering 2015. Basregelverkets pelare 3
kortform av titel Information om kapitaltäckning och riskhantering 2015
utgivningsår 2015
länk https://www.sbab.se/download/18.5fa84e0f153a2ffac87c6/1459417690065/SVE_SBAB_Pelare3_15.pdf
ställe Ordlista, s. 1
antal termposter 18
 
utgivare
organisation SBAB Bank AB