Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En översyn av överskottsmålet. Betänkande av Överskottsmålskommittén
kortform av titel En översyn av överskottsmålet
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2016:67
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/571C23D7-8759-4D8A-B6F4-7CE8703BB3FB
ställe Bilaga 6, Nyckelbegrepp, s.373–383
antal termposter 44
 
utgivare
organisation Finansdepartementet