Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Energiordlista
dokumentnummer TNC 81
utgivningsår 1984
länk
sekretariatskommentar UDK 620.9
antal termposter 642
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC