Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Meddelande om stärkt motståndskraft i nätverk och informationssystem (cyberresiliens)
kortform av titel Meddelande om stärkt motståndskraft i 2015/16:FPM118 nätverk och informationssystem (cyberresiliens)
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2015/16:FPM118
utgivningsår 2016
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/meddelande-om-starkt-motstandskraft-i-natverk-och_H306FPM118
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet