Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd om organ som certifierar IT-säkerhet
kortform av titel
överordnad titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling
dokumentnummer STAFS 2007:21
utgivningsår 2007
länk https://www.swedac.se/wp-content/uploads/2016/06/STAFS-2007_21-konsol.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation SWEDAC