Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om taxametrar
överordnad titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling
dokumentnummer STAFS 2016:8
utgivningsår 2016
länk https://www.swedac.se/wp-content/uploads/2016/06/STAFS-2016_8.pdf
ställe Definitioner 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 7
 
utgivare
organisation SWEDAC