Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handbok FBL. Fastighetsbildningslagen och Lagen om införande av FBL (FBLP)
kortform av titel Handbok FBL
utgivningsår 2016
länk https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/handbocker/handbok-fbl.pdf
ställe Begrepp, s. 37–38
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Lantmäteriet