Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rörlig bild. En analys av marknaden för rörlig bild.
kortform av titel Rörlig bild
dokumentnummer 2013:2
utgivningsår 2013
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2013-2.pdf
ställe Ordlista, s. 80–86
antal termposter 42
 
utgivare
organisation Konkurrensverket