Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Överprövningar av offentliga upphandlingar. Siffror och fakta
kortform av titel Överprövningar av offentliga upphandlingar
dokumentnummer 2013:5
utgivningsår 2013
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2013-5.pdf
ställe Begrepp och förkortningar
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Konkurrensverket