Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Olika pris för samma läkemedel : En kartläggning av landstingens priser vid upphandlingar av rekvisitionsläkemedel
kortform av titel Olika pris för samma läkemedel
dokumentnummer 2016:5
utgivningsår 2016
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2016-5.pdf
ställe 1 Begrepp och förkortningar, s. 13–15
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Konkurrensverket