Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Upphandling enligt lägsta pris behöver inte ge sämre kvalitet
dokumentnummer 2016:4
utgivningsår
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2016-4.pdf
ställe Begrepp och förkortningar, s. 13–14
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Konkurrensverket